Слухай онлайн
Женская одежда на сайте kloomba.com
Економіка

Акціонерні товариства зобов’язали у повідомленні про загальні збори акціонерів публікувати основні показники своєї фінансово-господарської діяльності

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) своїм рішенням від 26 травня 2006 р. N324 зобоі’язала акціонерні товариства у повідомленні про загальні збори акціонерів публікувати основні показники своєї фінансово-господарської діяльності.
Ця інформація має бути опублікована разом з повідомленням АТ про збори акціонерів у місцевій пресі й в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради, Кабінету Міністрів або ДКЦПФР, якщо до порядку денного зборів внесені питання про твердження річних результатів діяльності підприємства. Подання інформації планується за формою: усього активів, основні засоби, довгострокові фінінвестиції, запаси, сумарна дебіторська заборгованість, грошові кошти та їхні еквіваленти, нерозподілений прибуток, власний капітал, статутний капітал, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання, чистий прибуток/збиток, середньорічна кількість акцій, кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду, чисельність працівників на кінець періоду.
Рішення ДКЦПФР зареєстроване в Мін’юсті і набере чинності з 24 червня 2006 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ