Слухай онлайн
Політика

Місцеві ради Львівщини зафіксували загрозу недофінансування органів місцевого самоврядування

На 2007 рік  на утримання органів місцевого самоврядування  області  Міністерством фінансів України передбачено 84,6 млн. грн., що на 11,5 млн. грн. більше розрахункових показників на 2006 рік, але на 25,6 млн. грн. менше, аніж затверджено у місцевих бюджетах. Про це під час сьогоднішнього засідання асоціації рад Львівщини розповів виконавчий директор  Асоціації місцевих рад „Ради Львівщини” Сергій Курчак.

За його словами, існує реальна загроза невиплати зарплати працівникам органів місцевого самоврядування та можуть назріти борги за енергоносії. З цього приводу на сьогоднішньому засіданні оприлюднено звернення правління обласної асоціації місцевих рад Львівщини до Верховної ради України, Кабміну та Української асоціації місцевих та регіональних рад.
Звернення правління обласної асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» подаємо повністю.
Обласна асоціація місцевих рад «Ради Львівщини» за результатами проведених обговорень з питання формування проектів місцевих бюджетів на 2007 рік розробила звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України оскільки вважає, що всі вади існуючої практики відносин між державою та місцевим самоврядуванням, і у першу чергу, щодо ресурсного незабезпечення потреб місцевих бюджетів навіть на мінімальному рівні, переносяться на бюджетний процес 2007 року.
Тобто, у наступному році ситуація з фінансовим забезпеченням видатків місцевих бюджетів може бути набагато складнішою, ніж у поточному, оскільки значно зростають ціни на енергоносії і, відповідно, видатки місцевих бюджетів з утримання бюджетних закладів, проведення їх капітального ремонту та інших витрат місцевих бюджетів, пов'язаних з процесом надання громадянам життєво необхідних послуг. Запланованих для місцевих бюджетів на 2007 рік коштів не вистачить навіть на фінансування захищених статей, не кажучи вже про фінансування інших поточних витрат бюджету.
 Поза увагою держави залишається питання фінансового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування сіл, селищ. Практично ці місцеві ради позбавлені перспективи та реальних важелів зміцнення своїх бюджетів. Здійснюване на рівні обласної та районної влади міжбюджетне регулювання повністю позбавляє ці ради стимулів до додаткової мобілізації доходів та ефективного управління бюджетними коштами.
 Беручи до уваги вищенаведене, ОАМР «Ради Львівщини» звертається з проханням підтримати викладені нижче пропозиції у процесі подальшої роботи над Державним бюджетом на 2007 рік, з метою врегулювання питань матеріального і фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства:
 - до Бюджетного Кодексу України в частині: жорсткого регламентування міжбюджетного перерозподілу фінансових ресурсів, визначення функціональної ролі централізованих трансфертів як фінансової допомоги, а не інструменту міжрегіонального перерозподілу бюджетних коштів;
 - здійснювати розрахунки загального обсягу міжбюджетних" трансфертів вирівнювання, виходячи з вимог Конституції України та чинного законодавства щодо   ресурсного   забезпечення   делегованих   місцевому   самоврядуванню повноважень у повному обсязі;
 - забезпечити як у масштабах держави, так і окремо за кожним місцевим бюджетом економічно виважені та реальні підходи до розрахунків прогнозного обсягу доходів,     закріплених    за    місцевими     бюджетами;
 -  запровадити ефективну та стабільну систему стимулювання органів місцевого самоврядування за здійснення заходів по нарощенню ресурсного потенціалу місцевих бюджетів за доходними джерелами, що закріплюються за цими бюджетами;
 - здійснювати розрахунки загального обсягу видатків місцевих бюджетів з   виконання   делегованих   повноважень   на   основі   соціальних   стандартів, забезпечивши дотримання  конституційних вимог щодо  повноти та якості суспільних послуг;
 -   провести  удосконалення  розподілу  трансфертів  вирівнювання  між державним бюджетом та місцевими  бюджетами  в  напрямку забезпечення збалансованості   кожного   місцевого   бюджету   відповідно   до   соціальних стандартів    надання    суспільних    послуг    та    з    урахуванням    специфіки функціонування соціально-культурної сфери у містах, селах, селищах;
 - запровадити дієву стабільну систему фінансової підтримки інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування на довготривалий період (5 років) та на основі затверджених програм;
 -   проводити  розрахунки  видатків,   на  утримання   органів  місцевого самоврядування, виходячи з нормативних штатів, приведених у відповідність до обсягу функціональних обов'язків, покладених на ці органи, та забезпечити їх фінансуванням у повному обсязі;
 - забезпечити   надання   фінансової  допомоги   місцевим  бюджетам   (у вигляді субвенцій) на покриття витрат, що виникають у процесі передачі у комунальну власність       об'єктів соціальної  сфери та відомчого житлового фонду;
 - збільшити обсяг субвенцій місцевим бюджетам з державного бюджету на компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та з інших видів соціального захисту;
 - посилити відповідальність органів Державної податкової адміністрації по адмініструванню всіх податків та зборів, які зараховуються до місцевих бюджетів;                                                                                      %
 - відновити практику перерахування до місцевих бюджетів половини коштів від обсягу перевиконання прогнозованих показників доходів державного бюджету, що є базою для перерахування дотацій вирівнювання. Розрахунок прогнозованих  показників  цих  доходів  здійснювати  за  міжрегіональними індексами податкоспроможності. Розподіл коштів здійснювати між обласним, бюджетами районів та міст обласного значення у співвідношенні 25:75;
 - вирішити    на    законодавчому   рівні    питання    щодо % розширення можливостей   наповнення   бюджетів   територіальних   громад   за   власними доходами - як пропозиції можна розглядати наступне:
• зарахування податку з доходів громадян за місцем їх проживання, та збільшення відсотку відрахування з 25 до 30;
• зарахування державного мита при вчиненні нотаріальних дій (угоди щодо відчуження земельних ділянок, житлових будинків) за місцем знаходження об'єктів нерухомості;                                                                    
• зарахування державного мита при виготовленні документів громадянам (паспортів, прав власності на будинки, оформлення доручень ті ін.) за місцем проживання громадян;                                                                                 
• зарахування плати за ліцензії на здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ( в залежності від кількості населення) до бюджетів місцевих рад на території яких здійснюється торгівля;
• зараховувати відрахування із земельного податку до місцевих бюджетів у розмірі 90 % за орні землі та 100% за сінокоси, пасовища та кормові угіддя;
• спрямувати 25% ПДВ, яке сплачується за комунальні послуги населенням, що проживає на території ради (електроенергія, газ, електрозв'язок), у місцеві бюджети і використовувати кошти на комунальні потреби громади та програми енергозбереження;
• відмінити прийняті на державному рівні рішення про надання пільг по платі за землю, або забезпечити їх компенсацію у повному обсязі з Державного бюджету України відповідно до статті 103 Бюджетного Кодексу України;
• здійснювати видачу дозволу на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях з юридичних осіб і громадян щорічно, при цьому стягувати збір у розмірі до 20 неоподатковуваних мінімумів для суб'єктів, що здійснюють постійну торгівлю, тільки при першому зверненні.
• врегулювати нормативи відрахувань від плати за користування природними ресурсами в місцеві бюджети (сільські, селищні, міські);
 - внести зміни до Адміністративного кодексу в частині спрощення процедури накладення адміністративних стягнень органами місцевого самоврядування;
 - ухвалити Закон щодо делегування повноважень у сфері виконавчої влади і місцевого самоврядування для реального втілення в практику конституційних принципів місцевого самоврядування, яким гарантувати виключні повноваження органів місцевого самоврядування і визначені делеговані повноваження, для здійснення яких держава обов'язково повинна гарантувати фінансове забезпечення. Зокрема, передбачити, щоб кошти для фінансування повноважень, які делегуються законом, визначались окремим рядком в Державному бюджеті України в першу чергу на ті повноваження які впливають на дохідну частину місцевих бюджетів;
 - з метою ефективного використання земель та оперативного врегулювання земельних відносин забезпечити фінансування робіт по впровадженню заходів передбачених Законом України «Про розмежування земель державної та комунальної власності»;
 Сподіваємося, що порушені болючі проблеми» місцевого самоврядування будуть з розумінням сприйняті на рівні центральних та місцевих представницьких і виконавчих органів влади та знайдуть вирішення у показниках проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік".
 За Вашої підтримки місцеве самоврядування забезпечить довіру до влади, підвищення її значимості у процесі реалізації загальнодержавних та місцевих заходів із соціально-економічного розвитку територіальних громад, забезпечення динамічного покращення добробуту громадян.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ
Загрузка...

");