Слухай онлайн
Женская одежда на сайте kloomba.com
Політика

Результати перевірки виконання програми збереження архітектурної забудови Львова показали масове нецільове використання коштів

Рахункова палата України провела аналіз використання державної субвенції на збереження архітектурної забудови Львова до святкування 750-ліття міста. У звіті виявлена низка порушень, які тягнуть за собою адміністративну, а то й кримінальну відповідальність. Рахункова палата вимагає від міської влади вжити дієвих заходів щодо усунення та недопущення у подальшому недоліків і порушень, виявлених перевіркою використання коштів субвенції з державного бюджету.

Фрагменти звіту рахункової Палати подаємо без змін:
„Відсутність чіткої програми збереження історичної забудови м. Львова з визначенням пріоритетних об'єктів та черговості робіт на них; концентрації фінансових ресурсів на їх фінансування призвели до розпорошеності джерел фінансування заходів із збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини на велику кількість об'єктів. Проведення часткових робіт по ремонту, реконструкції та реставрації окремих з них протягом 8 років (1998-2005 роки) призводить до необхідності додаткових фінансових вкладень ще більших розмірах.
Перевіркою встановлено, що управлінням капітального будівництва Львівської міської ради не забезпечено належне виконання передбаченої ст.22 Бюджетного кодексу України функції внутрішнього контролю за витрачанням бюджетних коштів, внаслідок при використанні коштів субвенції допущено порушення законодавства та неефективне управління на загальну суму 20,8 млн. грн. або 41,6 %. до виділених асигнувань.
У тому числі, з порушенням встановленого порядку здійснення тендерних процедур (голова тендерного комітету - заступник начальника УКБ Скакун Г.Т.) використано 14,9 млн. грн. коштів субвенції.
Аналогічно, в порушення вимог статей 2,13,14 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", управлінням капітального будівництва у 2005 році за рахунок коштів субвенції з держбюджету без застосування належних процедур закупівель придбано у 9 постачальників роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на загальну суму 4149,6 тис. грн. по 55 заходах (69 об'єктів), визначених постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2005 №756 із змінами.
Крім цього, аналіз тендерних процедур засвідчив, що тендерним комітетом УКБ окремі процедури закупівлі проводились з порушеннями вимог статей 15, 26, 27, 28 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", в частині закупівлі реставраційних робіт на суму 2,7 млн. гривень. Так, у тендерних пропозиціях окремих учасників були відсутні ліцензії на право проведення таких робіт, внаслідок чого тендерні пропозиції таких учасників, відповідно до Закону, мали б відхилятись, але фактично не були відхилені. Враховуючи участь у торгах лише двох учасників, відсутність належного ліцензування у одного з них зобов'язувало тендерний комітет відмінити торги, оскільки кількість тендерних пропозицій по предмету закупівлі склала б менше двох, що не було здійснено і не забезпечило створення конкурентного середовища при закупівлі робіт за кошти державного бюджету.
Всього, за результатами чотирьох таких торгів УКБ укладено угоди з 4 переможцями, за якими у 2005 році оплачено 2719,6 тис. грн, в т.ч. у розрахунках з двома переможцями, що не мали ліцензії на право ведення реставраційних робіт - 898,1 тис грн.
Перевіркою встановлено, що по семи об'єктах кошти субвенції в загальній сумі 1896,5 тис грн. використано на оплату видів робіт, які не передбачались розподілом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2005 №765, що є нецільовим використанням коштів державного бюджету.
Вибірковою перевіркою фактичного виконання пред'явлених до оплати і оплачених у 2005 році робіт встановлені факти незаконного використання коштів субвенції, внаслідок невиконання оплачених робіт та завищення їх вартості на загальну суму 199,1 тис. грн. по 16 об'єктах (39% до кількості перевірених об'єктів).
Слід відмітити, що випадки невиконаних робіт та завищення їх вартості робіт встановлено, в основному, по грудневих актах приймання виконаних робіт, що свідчить про невиконання ремонтно-реставраційних робіт в належних обсягах на момент їх прийняття та спричинило виконання недороблених робіт протягом І кварталу поточного року, внаслідок чого має місце приховане кредитування підрядних організацій на суму недовиконаних робіт.
При використанні коштів субвенції допускалися порушення вимог наказу Міністерства фінансів України від 06.04.98 №83 щодо недотримання терміну попередньої оплати підрядним організаціям до одного місяця. У 5 випадках управління капітального будівництва проведена попередня оплата на суму 2229,9 тис грн. терміном більше одного місяця.
Таким чином, відсутність дієвого контролю управління капітального будівництва щодо виконання умов укладених угод з підрядними організаціями не дозволило досягти запланованих результатів на 2005 рік та стало причиною невиконання передбачених обсягів робіт і відволікання коштів субвенції у довготривалу дебіторську заборгованість в сумі 2229,9 тис. гривень.
Результати перевірки використання субвенції, наданої у 2005 році бюджету м. Львова на збереження історичної забудови міста та об'єктів історико-культурної спадщини, дають підстави зробити наступні висновки:
1. Постановою Верховної Ради України від 22.06.2004 №1835 "Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Львова у зв'язку з 750-річчям заснування" доручено Кабінету Міністрів України передбачити у проекті державного бюджету на 2005 рік окремим рядком фінансування цих заходів у сумі 114 млн. грн., у тому числі на збереження історичної забудови - 50 млн. гривень.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( в редакції від 25.03.2005) обсяги фінансування на зазначену мету затверджені лише у вигляді субвенції міському бюджету м. Львова на збереження історичної забудови та об'єктів історико-культурної спадщини у сумі 50 млн. грн., або у 2,3 рази менше.
2. Розподіл коштів субвенції за об'єктами затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2005 №765 (відповідно до розподілу згідно з постановою Верховної Ради України від 22.06.04 №1835), тобто через 5 місяців після прийняття закону про державний бюджет на 2005 рік. Запізніле рішення Уряду про напрями використання субвенції, подальше внесення   до   нього   у   листопаді   окремих   змін,   створило   умови   до несвоєчасного      освоєння      коштів     держбюджету      та      невиконання запланованих обсягів робіт.
3. Використання коштів субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Львова на збереження історичної забудови та об'єктів історико- культурної спадщини управлінням капітального будівництва Львівської міської ради здійснювалось з численними порушеннями законодавства. Перевіркою   встановлені  факти   бюджетних  правопорушень,  незаконне, нецільове використання коштів субвенції на загальну суму 19,2 млн. грн., що становить 38 відс. до виділених асигнувань, у тому числі: порушення встановленого порядку здійснення тендерних процедур - 14,9 млн. грн.; нецільове використання - 1896,5 тис. грн.; недотримання і перевищення встановленого терміну попередньої оплати - 2229,9 тис.грн. ; незаконні видатки внаслідок завищення обсягів і вартості виконаних робіт - 199,1 тис. грн.
 4. Управління коштами субвенції здійснювалось неефективно, внаслідок чого знаходилися на рахунках і не використовувалися протягом від 15 до 40 днів асигнування на загальну суму 41,4 млн. грн., та по закінченні року перераховано до бюджету 1605,9 тис. грн. невикористаних коштів субвенції. Станом на початок 2006 року утворена дебіторська заборгованість з підрядними організаціями у сумі 2,2 млн. гривень.
5. В  порушення   вимог  статті  26  Закону  України   "Про  охорону культурної спадщини", управлінням капітального будівництва у 2005 році видатки   за    рахунок    коштів    субвенції   на    проведення    реставрації, реконструкції та ремонту 21 пам'ятки національного значення здійснені без письмового дозволу Мінкультури, у тому числі по 15 - без погодження реставраційного завдання на опрацювання  науково-проектної документації з Державною службою охорони культурної спадщини.
6. Львівською   міською    радою   у   2005   році,   всупереч    вимог розпорядження   Кабінету   Міністрів   України   від   14.01.005   №5-р   "Про відзначення     750-річчя     заснування     м.     Львова",     не     забезпечено співфінансування з міського бюджету восьми заходів на суму 14,3 млн. грн., при тому що за рахунок субвенції вони профінансовані у повному обсязі у сумі 10,6 млн. гривень.
7. Затверджена   ще  у   1997   році   постановою   Кабінету   Міністрів України   від   15.11.1997   комплексна   програма   збереження   історичної забудови м. Львова на 1998-2007 роки, яка визначала загальні напрями і обсяги   фінансування   у   сумі   131,5   млн.   грн.   (дослідження,   ремонтно- реставраційні   роботи,   реконструкція   мереж   тощо)   без   розподілу   за об'єктами, внаслідок не внесення до неї необхідних змін з урахуваннямінфляційних процесів, на сьогодні є нереальною.
За цих умов, у 2005 році кошти субвенції розпорошувалися на фінансування значної кількості об'єктів (79) і не забезпечували завершення виконання необхідного обсягу робіт. Так, за рахунок субвенції по 20 об'єктах профінансовано лише ЗО відс. до загального обсягу робіт, який необхідно виконати згідно з угодами у наступних роках.

ПРОПОЗИЦІЇ
1. Інформацію про результати перевірки використання коштів субвенції з державного бюджету, виділених міському бюджету м. Львова у 2005 році на збереження історичної забудови та об'єктів  історико-культурної спадщини направити  Кабінету  Міністрів  України  та  Львівській  обласній  державній адміністрації.
2. Направити виконавчому комітету Львівської міської ради Звіт про результати перевірки використання коштів субвенції з державного бюджету, виділених міському бюджету м. Львова у 2005 році на збереження історичної забудови та об'єктів історико-культурної спадщини та запропонувати:

- вжити дієвих заходів щодо усунення та недопущення у подальшому недоліків і порушень, виявлених перевіркою використання коштів субвенції з державного бюджету;
- опрацювати та внести в установленому порядку пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Уряду від 15.11.97 №1266 "Про комплексну програму збереження історичної забудови м. Львова", які б враховували вже здійснені видатки на її виконання, необхідність індексування вартості заходів, визначення конкретних об'єктів, термінів виконання робіт та реальних джерел фінансування, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету;
- при використанні коштів субвенції з державного бюджету забезпечити дотримання вимог Законів України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", "Про охорону культурної спадщини", Бюджетного кодексу України;
- розглянути питання про відповідальність посадових осіб, які допустили порушення   вимог   законодавства   при   використанні   коштів   субвенції   та неефективне управління ними.
Начальник територіального управління Рахункової палати В. Ф. Піхоцький, з проектом звіту ознайомлено: міський голова м. Львова А. І. Садовий.”

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ
Загрузка...