Слухай онлайн
Женская одежда на сайте kloomba.com
Економіка

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення «Про порядок оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна і затвердження вартості цих послуг»

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення  від 23.03.2006 № 394 «Про порядок оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна і затвердження вартості цих послуг». Про це повідомив відділ громадських зв’язків Львівської міської ради.

Рішення  від 23.03.2006 № 394 «Про порядок оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна і затвердження вартості цих послуг».

Відповідно до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002р. № 7/5 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.01.2003р. за № 66/7387, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити:
1.1. Положення про порядок оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна (додаток 1).
1.2. Вартість послуг за приватизацію житла та оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна (додаток 2).
2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету від 02.07.1999р. № 351 “Про порядок оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна та затвердження вартості цих послуг“, від 20.10.2000р. № 535 “Про оформлення права власності територіальної громади міста Львова на об’єкти нерухомого майна“, від 02.03.2001р. № 108 “Про внесення змін до рішення виконкому від 20.10.2000р. № 535“ та від 06.07.2001р. № 307 “Про внесення змін до рішення виконкому від 02.07.1999р. № 351“.
3. Організаційно-інформаційному управлінню оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.


 
Положення
про порядок оформлення права власності
на об’єкти нерухомого майна

1. Це Положення встановлює загальний порядок оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна у місті Львові та населених пунктах, які знаходяться на адміністративній території м.Львова.
 2. Положення розроблене відповідно до чинного законодавства на підставі ст.19 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень“, ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2004р. № 1243 “Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів“, Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002р. № 7/5 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2003 року за  N 66/7387.
3. Положення діє на території міста Львова і є обов’язковим до виконання всіма органами влади, фізичнимита юридичними особами незалежно від форм власності.
4. Оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна (надалі-об’єкти) проводиться районними відділами приватизації житла з видачею свідоцтва про право власності на підставі розпорядження голови районної адміністрації.
Розпорядження про оформлення права власності на об’єкти свідоцтво про право власності підписується головою районної адміністрації за місцем розташування об’єкта.
 5. Свідоцтво про право власності на об’єкт нерухомого майна повинно бути оформлене на спеціальному бланку та мати обов’язкові реквізити, передбачені Тимчасовим положенням про порядок реєстрації права власності на нерухоме майно (населений пункт, у якому розташований об’єкт нерухомого майна, дата видачі, повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи тощо).
6. Для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна власники нерухомого майна до заяви, зокрема, додають:
6.1.  На новозбудовані, перебудовані або реконструйовані об’єкти, розташовані на окремих земельних ділянках:
6.1.1 рішення виконавчого комітету Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу про надання дозволу на будівництво новозбудованого об'єкта та оригінали правовстановлюючих документів на об'єкт до початку будівництва;
6.1.2 акт про право власності на земельну ділянку, на якій проводиться будівництво чи документ, який засвідчує право користування  земельною ділянкою (постійне чи тимчасове користування), або рішенняпро відведення земельної ділянки для будівництва;
6.1.3  акт державної комісії про прийняття в експлуатацію об’єкта та рішення виконавчого комітету Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу про затвердження акта прийняття в експлуатацію об’єкта.
6.2. На об’єкти, які є у спільній власності, при оформленні права часткової власності (в т.ч. після проведення добудови (прибудови) та зміни часток):
6.2.1 оригінали правовстановлюючих документів на об’єкт до добудови (прибудови) чи реконструкції;
 6.2.2  акт державної комісії про прийняття в експлуатацію об’єкта та рішення виконавчого комітету Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу про затвердження цього акта;
6.2.3 висновок обласного комунального підприємства Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки об’єкта“ (надалі-БТІ) про визначення ідеальних часток співвласників та розпорядження голови районної адміністрації про затвердження цього висновку.
6.3. На об’єкти у житлових, житлово-будівельних, дачних, гаражних чи інших кооперативах, товариствах або об’єднаннях:
6.3.1  довідку кооперативу, товариства або об’єднання про внесення повного пайового внеску за об’єкт;
6.4. На об’єкти, які є власністю підприємства, установи, організації, що ліквідується:
6.4.1  оригінали правовстановлюючих документів на об’єкт;
6.4.2  рішення про ліквідацію;
6.4.3  рішення про розподіл майна;
6.4.4 рішення про виключення підприємства, установи, організації з державного реєстру;
6.4.5 акт приймання-передачі об’єкта.
6.5. На об’єкти, передані засновникам підприємства, які вийшли зі складу засновників:
6.5.1  оригінали правовстановлюючих документів на об’єкт;
6.5.2  установчі документи підприємства;
6.5.3 рішення уповноважених органів управління підприємства про передачу об’єкта;
6.5.4 акт приймання-передачі об’єкта;
6.6. На об’єкти, побудовані за кошти інвесторів:
6.6.1  рішення виконавчого комітету Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу про надання дозволу на будівництво;
6.6.2   інвестиційну угоду;
 6.6.3 рішення виконавчого комітету Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу про затвердження акта про готовність до введення в експлуатацію об’єкта;
6.6.4 рішення учасників інвестування про закріплення новозбудованих об’єктів між учасниками інвестування;
6.6.5  акт приймання-передачі об’єкта інвестору.
6.7. На об’єкти, передані засновниками у статутний фонд підприємства:
6.7.1  оригінали правовстановлюючих документів на об’єкт;
6.7.2  установчі документи підприємства;
6.7.3 рішення уповноважених органів управління підприємства про прийняття об’єкта у статутний фонд;
6.7.4 акт приймання-передачі об’єкта.
6.8. На об’єкти, повернуті у власність реабілітованим громадянам:
 6.8.1 рішення комісій з реабілітації про повернення реабілітованим громадянам належних їм об'єктів нерухомого майна.
6.9. На об’єкти, утворені внаслідок об’єднання, поділу чи розширення:
6.9.1  оригінали правовстановлюючих документів на об’єкт;
6.9.2  рішення органів влади про об’єднання, поділ чи розширення;
 6.9.3 акт про прийняття об’єкта в експлуатацію та рішення виконавчого комітету Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу про затвердження цього акта.
6.10. На об’єкти, побудовані при дольовій участі:
 6.10.1 рішення виконавчого комітету Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу про будівництво;
6.10.2  договір про дольову участь;
 6.10.3 акт про прийняття об’єкта в експлуатацію та рішення виконавчого комітету Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу про затвердження цього акта;
6.10.4 рішення про закріплення закінчених будівництвом об’єктів між учасниками будівництва;
6.10.5 акт приймання-передачі об’єкта дольовику.
6.11. На квартири, утворені внаслідок приєднання до приватної квартири вільної суміжної квартири:
6.11.1  рішення уповноваженого органу влади про приєднання;
6.11.2 довідку уповноваженого органу влади про вступ рішення про приєднання в силу (якщо умовою вступу рішення в силу є проведення оплати за приєднання);
 6.11.3 акт про прийняття об’єкта в експлуатацію та рішення виконавчого комітету Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу про затвердження цього акта (якщо умовою утворення об’єкта є проведення будівельних робіт).
6.12. На об’єкти, передані у власність суб'єкта господарювання відповідно до рішення органу приватизації про приватизацію державного майна:
6.12.1 рішення органу приватизації про приватизацію державного майна;
6.12.2  перелік нерухомого майна, переданого у власність суб'єкта господарювання, виданий державним органом приватизації.
6.13. На об’єкти державної чи комунальної власності:
6.13.1 рішення про надання дозволу на будівництво або про прийняття у державну чи комунальну власність;
 6.13.2  акт державної комісії про прийняття в експлуатацію об’єкта і рішення виконавчого комітету Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу про затвердження цього акта.
6.14.  На об’єкти, яким присвоєно нову поштову адресу:
6.14.1 оригінали правовстановлюючих документів на об’єкт;
6.14.2 рішення уповноваженого органу влади про присвоєння нової поштової адреси
6.15. На об’єкти, передані стягувачам в процесі виконавчого провадження:
6.15.1 постанову органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження;
6.15.2 постанову органу державної виконавчої служби про передачу стягувачу об’єкта в рахунок погашення боргу;
6.15.3  акт передачі об’єкта.
7. При наявності рішення виконавчого комітету Львівської міської ради або іншого уповноваженого органу про надання дозволу на будівництво об’єкта і відсутності акта про прийняття в експлуатацію об’єкта, збудованого до 5 серпня 1992 року, заявником подається висновок про технічний стан об’єкта, складений БТІ, а також документ, підтверджуючий існування об’єкта до вказаної дати, або технічний паспорт, виданий на той час БТІ.
8. У всіх випадках оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна заявником подається завірена копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна, виданого БТІ.
У всіх випадках, крім випадків оформлення права власності на новозбудовані об’єкти, заявником подається довідка БТІ про реєстрацію (відсутність реєстрації) права власності на об’єкт на час звернення.
 У випадках, коли заявником є юридична особа, вона подає завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію, установчих документів і довідки про включення у Єдиний державний реєстр підприємств, організацій, установ.
 У випадках оформлення права власності на об’єкти державної, комунальної власності та на цілісні майнові комплекси заявником додатково подається лист-погодження управління комунального майна Львівської міської ради.
 При необхідності орган, який оформляє право власності на об’єкт нерухомого майна, має право витребовувати і інші документи, які підтверджують право власності заявника на об’єкт нерухомого майна.  9. У довідці житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, товариства або об’єднання про внесення повного пайового внеску за об’єкт має бути зазначено:
 9.1  дата державної реєстрації (перереєстрації) житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, товариства або об’єднання як юридичної особи;
 9.2  дата і номер рішення органу влади про відведення земельної ділянки для потреб кооперативу, товариства або об’єднання.
 10. У випадку смерті члена житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, товариства або об’єднання, який при житті повністю вніс свій пайовий внесок за об’єкт, але не оформив право власності на об’єкт, свідоцтво оформляється на підставізапиту державної нотаріальної контори на ім’я померлого.
 Після оплати послуг особою, яка подала заяву у нотаріальну контору на оформлення спадщини, свідоцтво направляється державній нотаріальній конторі.
 11. Запис про належність до об’єктів нерухомого майна допоміжних будівель і споруд вноситься до свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна.
 У випадках оформлення права власності на будівлі в складі цілісного майнового комплексу у свідоцтві про право власності вказується перелік об’єктів та їх загальна площа.
 12. Не видаються свідоцтва про право власності:
 12.1 на споруди, збудовані на земельних ділянках, наданих у тимчасове користування без права на будівництво;
 12.2 на тимчасові споруди (павільйони, навіси, ангари з легких конструкцій, малі архітектурні форми, металеві гаражі) за винятком металевих гаражів, які знаходяться у гаражних кооперативах, товариствах або об’єднаннях;
 12.3 на споруди, які мають статус тимчасових або прийняті в експлуатацію як тимчасові;
 12.4 на споруди, не пов’язані фундаментом зі землею (наявність чи відсутність фундаменту визначається на підставі поданого технічного паспорту, виготовленого БТІ).
 13. Оригінали правовстановлюючих документів, які подаються заявником при оформленні права власності на об'єкти нерухомого майна, зберігаються при матеріалах справи.
 14. Оформлення права власності проводиться у місячний термін з моменту подання заявником повного пакету документів, необхідних для оформлення права власності.
 У випадку оформлення права власності на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради районний відділ приватизації житла у тижневий термін з моменту отримання повного пакету документів подає в організаційний відділ апарату виконавчого комітету Львівської міської ради проект рішення виконавчого комітету про оформлення права власності.
 15. Послуги за оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна оплачуються заявником за вартістю послуг, встановленою виконавчим комітетом Львівської міської ради.
 16. У оформленні права власності на об’єкт нерухомого майна може бути відмовлено, якщо заявником не подано документів, які достатньо підтверджують право власності на об’єкт нерухомого майна.
 При відсутності документів, які достатньо підтверджують право власності на об’єкт нерухомого майна, таке право встановлюється на підставі рішення суду.
 17. При відмові в оформленні права власності на об’єкт нерухомого майна спір вирішується у судовому порядку.
 18. У випадку втрати свідоцтва про право власності дублікат свідоцтва про право власності видається після представлення заявником довідки БТІ про реєстрацію права власності на час звернення у порядку, встановленим цим Положенням.

 

Вартість послуг за приватизацію житла
та оформлення документів про право власності
на об’єкти нерухомого майна без ПДВ

 1. Вартість послуг за оформлення документів на приватизацію державного житлового фонду  – 75,00 грн.
 2. Вартість послуг за оформлення документів про право власності на житлові будинки, квартири, гаражі – 75,00 грн.
 3. Вартість послуг за оформлення документів про право державної та комунальної власності на об’єкти нерухомого майна щодо яких винесено рішення про приватизацію – 75,00 грн.
 4. Вартість послуг за оформлення документів про право власності на об’єкти нерухомого майна нежитлового фонду - 406,00 грн.
 5. Додаткові види робіт:
 5.1  термінове оформлення документів (10 робочих днів) - 150% вартості послуг;
 5.2  виготовлення дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна - 50,00 грн.;
 5.3 підготовка та оформлення документів для внесення змін та доповнень до існуючих розпоряджень (помилка допущена з вини  заявника) - 50% вартості послуг;
 5.4 внесення змін у платіжні доручення для погашення житлових  чеків - 10грн.;
 5.5 оформлення та видача будинкової книги (без вартості  книги) - 10 грн.;
 5.6  підготовка та видача довідок на запит фізичних і юридичних осіб, крім підприємств, установ та організацій, які знаходяться у власності територіальної громади м.Львова -10 грн.;
  5.7  підготовка документів для реприватизації квартир (будинків) –  75 грн.


Калькуляція вартості послуг за оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна

 

№ п/п

Назва статтей затрат

Сума у грн послуг за оформлення документів про право власності на приватизацію державного житлового фонду та на об'єкти нерухомого майна житлового фонду послуг за оформлення документів про право власності  на об'єкти нерухомого майна нежитлового фонду

 

2

34

 

Фонд оплати праці (основний та додаткова зарплата)

8000

 

Нарахування на зарплату (38%)

3040

 

Комунальні послуги

600

 

Знос основних засобів та амортизація

200

 

Господарські товари, знос МЦП

50

 

Податки, платежі, що включаються в собівартість послуг 

600

 

Профілактичний ремонт оргтехніки із врахуванням витрат на матеріали та складові частини апаратури

400

 

Банківське обслуговування

140

 

Собівартість послуг

13030

0

Прибуток (35%)

3909

1

Повна собівартість

16939

2

Податок на додану вартість

3388

3

Повна вартість послуг

20327

4

Середньомісячна кількість оформлених свідоцтв

9025

5

Вартість послуг (за одне свідоцтво) всього

90*488

6

- 40 % вартості на житловий фонд

- 60 % на нежитловий фонд

 

 *При оформленні документів на приватизацію державного житлового фонду у вартість послуг не включається податок на додану вартість (п.5.19. Закону України  від 03.04.1997р. № 168/97-ВР “Про податок на додану вартість“).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ
Загрузка...