Слухай онлайн
Cуспільство

Як розрахувати нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти

Що таке спеціальне водокористування?

Відповідно до ст. 48 та 49 Водного кодексу України спеціальне водокористування — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами із застосуванням каналів, які водокористувачі можуть здійснювати лише за наявності відповідного дозволу.

Що таке ГДС та їх нормативи ?

ГДС речовини — маса речовини у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту водного об’єкта за одиницю часу.

Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються для водокористувачів, які скидають зворотні води у водні об’єкти, відповідно до переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується в усіх випадках скидання зворотних вод.

Якими документами визначаються основні вимоги до нормування гранично допустимого скидання (ГДС)?

Основні вимоги до нормування гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин, які присутні у складі зворотних вод водокористувачів визначає Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. №1100.

Нормативи ГДС розробляються відповідно до Методичних рекомендацій, що затверджені наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.03.2021 № 173.

Слід зазначити, що господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до п. 13 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля

Скидання яких забруднюючих речовин у водні об’єкти нормуються?

Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується: азот амонійний; органічні речовини (за показниками: біохімічне споживання кисню (БСК5) та хімічне споживання кисню (ХСК); завислі речовини; нафтопродукти; нітрати; нітрити; сульфати; фосфати; хлориди.

Крім того, обов’язково нормуються додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об’єктів), концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною водою, та враховуються такі показники та характеристики зворотних вод, як розчинений кисень, водневий показник (рН) і температура.

Залежно від особливостей технології виробництва водокористувача нормуються такі показники та характеристики зворотних вод, як бактеріологічне забруднення, рівень токсичності води (на основі біотестування) та радіоактивності води (сумарна радіоактивність).

Вміст забруднюючих речовин у зворотних водах, скидання яких нормується, визначається регулярно (не менш як один раз на квартал) водокористувачами за допомогою інструментально-лабораторних вимірювань, у тому числі автоматизованих засобів.

Яким документом затверджуються нормативи ГДС?

Скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти потребує отримання дозволу на спеціальне водокористування. Для отримання цього дозволу до заяви додаються нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами.

Алгоритм отримання дозволу

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування водокористувач звертається до відповідних центрів надання адміністративних послуг із заявою, відповідно до наказу Мінприроди від 12 квітня 2018 року № 116, до якої додаються:

  • обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення, затверджено наказом Мінприроди від 23.06.2017 №234;

  • опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;

  • нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

  • затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);

  • копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Який строк розгляду документів для отримання дозволу на спецвокористування?

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

На який строк видається дозвіл на спецводокористування?

Ст.50 Водного кодексу України визначено два варіанти строковості дозволів: короткостроковий (на три роки) або довгостроковий (від трьох до двадцяти п’яти років).

Строк спеціального водокористування встановлюється територіальним органом Держводагенства і, зазвичай, становить п’ять років або три (у разі скиду зворотних (стічних) вод у водні об’єкти).

Хто здійснює видачу дозволу на спецводокористування?

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру»Водного кодексу УкраїниЗакону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» видача дозволу на спеціальне водокористування проводиться територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства – Державними водними агентствами  в областях України або секторами Державного агентства водних ресурсів України.

Для водокористувачів міста Києва, Київської області, зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи видача дозволу здійснюється Держводагентством.

Відповідно до статті 49 Водного кодексу України, у разі використання підземних вод та водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, необхідно також отримати висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я відповідно».

Послуга «Компанії Центр ЛТД»

Розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин та проведення інвентаризації показників складу і властивостей зворотних вод здійснюється на договірних засадах. Тобто, для розробки нормативів ГДС підприємство може залучити спеціалізовану організацію. Для недопущення помилок, подання неповного пакету документів, невідповідності вимогам законів та підзаконних актів, помилок у водогосподарських балансах, фахівці Компанії «Центр ЛТД» проконсультують Вас та допоможуть у підготовці пакету документів, виконають для Вас всі необхідні розрахунки водоспоживання та водовідведення, в тому числі і нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо) із повним супроводом робіт для отримання дозволу на спеціальне водокористування.

Більше про послугу за посиланням: center-ltd.com.ua або за телефоном:+380 96 781 05 37

Олег Бота, Олена Вітрак, Компанія «Центр ЛТД»

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ