Слухай онлайн
Економіка

Мінфін оголосив конкурс на посаду голови правління "Укрексімбанку"

Відповідно до рішень Наглядової ради оголошується конкурсний відбір на посаду Голови правління АТ ʺДержавний експортно-імпортний банк Україниʺ. Про це інформують у прес-службі Міністерства фінансів України.

Оголошується прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду Голови правління АТ ʺДержавний експортно-імпортний банк Україниʺ (надалі - Банк), місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Основні напрями діяльності Банку:

Метою діяльності Банку є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, обслуговування експортно-імпортних операцій; кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови; зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки та підприємств, що є експортоорієнтованими або проводять діяльність, пов'язану з виробництвом імпортозамінної продукції, а також отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонера шляхом:

 • залучення зовнішніх і внутрішніх кредитних ресурсів та інвестицій;
 • отримання та надання кредитів від імені та за дорученням Кабінету Міністрів України або іншого уповноваженого державою згідно із законодавством органу, обслуговування відповідної частки державного зовнішнього боргу України за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, в рамках виконання Банком агентських функцій;
 • фінансування та гарантування експортно-імпортних операцій підприємств; надання кредитно-фінансової підтримки суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з метою просування товарів вітчизняного виробництва на зарубіжні ринки;
 • здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, зокрема за рахунок бюджетних і позичкових коштів, коштів суб'єктів підприємницької діяльності, іноземних інвестицій та кредитів, супроводження інвестиційних проектів та контролю за раціональним використанням залучених ресурсів;
 • надання банківських послуг, здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринку, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності; співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими, неурядовими організаціями та кредитно-фінансовими установами іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України;
 • провадження інших видів діяльності та здійснення інших операцій відповідно до законодавства, ліцензій, дозволів, наданих Національним банком або іншими уповноваженими органами.

Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування за винятком функцій страхового посередника), здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринках, а також провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у порядку, передбаченому законодавством.

Для участі у конкурсному відборі претендент надсилає на адресу електронної пошти, наступні документи українською мовою та/або англійською мовою до 18:00 за київським часом 31 січня 2020 року:

 • заяву на участь в конкурсі;

Заява на участь у відборі на ім’я голови Комітету з питань призначень та винагород АТ “Укрексімбанк” Гордієнко О.П.  Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації/проживання претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адресу у Skype, у разі наявності), підписана претендентом кульковою ручкою (синє чорнило).

 • засвідчену належним чином копію документа, що посвідчує особу (на кожній сторінці документ повинен містити слова ʺЗгідно з оригіналомʺ, підпис особи, прізвище та ініціали, дату зазначені кульковою ручкою (синє чорнило));
 • біографічну довідку (резюме), підписану претендентом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • мотиваційний лист, підписаний претендентом кульковою ручкою (синє чорнило);
 • конкурсну пропозицію;

Конкурсна пропозиція може містити план стратегічного розвитку та реформування Банку, заходи з реалізації стратегічних засад та можливі ризики, пропозиції щодо поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності банку.

 • згоду на обробку персональних даних (посилання на форму нижче);

Посилання на форму: Згода на обробку персональних даних 

 • лист у довільній формі, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів або містить інформацію про відповідні конфлікти інтересів та пропозицію щодо їх усунення або врегулювання;
 • рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

Сайт Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю за посиланням.

Претендент на посаду Голови правління повинен відповідати таким вимогам:

 • мати вищу освіту;
 • на виконання вимог закону України ʺПро банки і банківську діяльністьʺ № 2121-III від 7 грудня 2000 року, мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років; претенденти, які мають принаймні 15 років досвіду у банківському/фінансовому секторі, включаючи успішний банківський досвід роботи в Україні та/або на схожих ринках, та принаймні 10 років досвіду на керівних посадах, включаючи досвід роботи з наглядовою радою та/або з акціонером, отримають більш високу оцінку;
 • бути професійно придатним, що  визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов’язків Голови правління з урахуванням бізнес-плану та стратегії Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності Голови правління;
 • мати бездоганну ділову репутацію у розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року;
 • відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості;
 • відсутність заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • відповідати вимогам, необхідним для отримання доступу та допуску від Служби безпеки Україні до державної таємниці України;
 • вільно володіти українською або англійською або російською мовами; та
 • досвід щонайменше у декількох наступних галузях, включаючи, але не обмежуючись: кредитування корпоративних та/або малих і середніх підприємств, фінансування інфраструктури, торгівлі, документарний транзакційний бізнес, внутрішній та міжнародний ринки капіталу, зменшення кредитів/робота з недіючими кредитами, та казначейство, вважатиметься перевагою.

Етапи та місце проведення конкурсу:

Дата

Етап

17/01 – 31/01

Подача документів претендентами на конкурс на адресу електронної пошти.

 до 11/02

Співбесіда фіналіста з Наглядовою радою Банку (особисто або skype-співбесіда).

За адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127

Претенденти, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати пакет документів компанії з добору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ “Телент Едвайзорс”) до 18:00 за київським часом  31 січня 2020 року.

e-mail.Телефон для довідок: +380 44 353 38 57

Контактна особа: Людмила Іванюк

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ