Слухай онлайн
Економіка

Як врятувати Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області

"Вивчення та аналіз поданої на затвердження чергової Програми розвитку МСП у Львівській області на 2013 – 2015 роки, свідчить про її типовість та безрезультатність у процесі подальшої реалізації".

У передових економіках світової спільноти мале підприємництво розглядається переважно, як суб’єкт, що забезпечує становлення і розвиток державності (середнього класу) та водночас спрямований на вирішення соціальної політики зайнятості.

В Україні за останні роки мале підприємництво розглядається владою (і цей погляд нав’язується суспільству) лише з позиції його фіскально-економічного значення. Через це в Україні спотворюється державна політика, оскільки основний акцент ставиться не на спрощенні та здешевленні обов’язкових процедур нагляду та звітності для малого підприємництва, а навпаки – на рівності регуляторних правил як для малих, так і для великих підприємств.

Метою державної політики, з огляду на програму ВО «Свобода», щодо розвитку малого підприємництва є збільшення і забезпечення зайнятості українців, і завдяки цьому перехід громадян від бідності – через самозайнятість і розвиток малого підприємництва – до середнього класу. Тому всі інструменти державної політики мають бути спрямовані на стимулювання людей сміливо реалізувати свої ідеї та потенціал у сфері малого підприємництва та, відповідно, на легкість ведення підприємницької діяльності.

На сьогодні підприємці України намагаються вирішити низку питань, які породжені неефективною та корумпованою системою державної влади та управління. Значна частина таких проблем має системний характер і є спільною як для всіх суб’єктів господарювання, зокрема:

- недостатній захист прав власності, постійні ризики рейдерського захоплення;

- великий регуляторний тиск із боку уряду та надмірне втручання державних контролюючих органів;

- великі бар’єри на шляху започаткування багатьох видів підприємницької діяльності;

- недоступність до кредитних та інвестиційних ресурсів;

- надмірна кількість дозволів і ліцензій, инші.

На подолання окреслених та інших проблем спрямовані як Закон України «Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва», так і обласні цільові програми, проте їх ефективність зазвичай є віртуальною порівняно із нормами Податкового чи Земельного Кодексів України.

Вже вдруге за останні два місяці Львівська обласна рада буде розглядати «Регіональну програму розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області на 2013-2015 роки» розроблену департаментами ОДА.

Вивчення та аналіз поданої на затвердження чергової Програми розвитку МСП у Львівській області на 2013 – 2015 роки, свідчить про її типовість та безрезультатність у процесі подальшої реалізації. Зазначену Програму розроблено не як обов’язок перед територіальною громадою Львівщини щодо піднесення і утвердження її економічних свобод, власницького рівня, збільшення питомої ваги середнього класу українців, а як данину її величності «бюрократії», бо так треба, бо цієї формальності вимагає недолуге законодавство. І байдуже, що там понаписувано.

Звичайно, всі розвинені країни світу приймають Програми розвитку МБ, але це дійсно програми, які покликані дати відповіді на питання, які ставить реальне і потенційне підприємницьке середовище, а головне у таких програмах пропонуються конкретні механізми як подолання коротко-, і середньо термінових проблем, так і фіскальний, кредитний, інвенстиційно-майновий та инші інструментарії стимулювання різних секторів підприємництва.

Що насправді пропонується у розробленій Департаментом економічної політики програмі:

1) є професійно подана аналітична інформація про стан і тенденції розвитку МСП Львівщини за останні роки;

2) окреслена низка проблемних питань, які притаманні розвитку підприємництва в умовах сьогодення (правда не всіх, підприємці називають набагато більше), і на відміну від попередніх програм навіть поданий результат проведеного SWOT-аналізу. Це позитивно.

Дальше за логікою і згідно класичної методології розроблення програм мали б бути розроблені і запропоновані реальні механізми та інструментарій подолання встановлених у аналізі проблем. Але цього у програмі Ви не знайдете!

Склалося враження, що починаючи із Розділу 4. «Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва», програму розробляла не влада яка знає як? І вміє долати проблеми пов’язані із розвитком підприємництва, а самі підприємці, які просять владу щось робіть і склали список побажань.

Проте, хто ці, подекуди, правильні побажання має виконувати? Та напевно виконавча влада!?.

Але у розділі 8. «Основні заходи з реалізації програми розвитку МСП», де запропоновано 28 заходів починається суцільна фантастика, як Аватар, де немає жодної відповіді на визначені проблеми МСП у SWOT-аналізі.

Водночас автори Програми пропонують серед основних заходів проведення чергових моніторингів стану підприємництва в області (це і так належить до функційних обов’язків економічного департаменту ОДА і без програми), проведення навчальних семінарів, тренінгів для працівників місцевих органів виконавчої влади (краще їх на основі конкурсу замінити на більш фахових працівників), проведення семінарів, «круглих столів» та телефонних «гарячих» ліній з питань застосування податкового законодавства, щорічного обласного конкурсу «Інвестор року», визначення номінантів та нагородження за «Краще мале підприємство року», «Краща жінка підприємець року», «Кращий молодий підприємець року» та обласного туру «Сумлінні платники податків» тощо. І на все це шоу передбачено 500 тис. грн. у 2013 році. Постає питання: Територіальна громада Львівщини, як платник податків згідна витрачати пів мільйона гривень на такі заходи? Думаю що ні. І за такий віртуальний варіант Програми розвитку малого підприємництва фракція націоналістів в обласній раді голосувати не буде.

З огляду на вище сказане, ВО «Свобода» підтримує всебічні ініціативи розвитку малого підприємництва Львівщини, виступає за піднесення і утвердження економічних свобод українців, їх власницького рівня, збільшення питомої ваги середнього класу серед громадян.

Ми підтримаємо лише ті Програми розвитку МП, які передбачатимуть реальні стимули до розвитку конкурентного підприємницького середовища Львівщини, даватимуть економічний та соціальний ефект для територіальної громади, інтегруватимуть підприємницьке і наукове середовище в області, підтримуватимуть стартові можливості молоді у започаткуванні власної справи тощо.

Тому, зважаючи на невеликий потенційний ресурс Програми на 2013 рік у обсязі 500 тис. грн. пропоную:

1.Змінити назву програми із «Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області на 2013-2015 роки» на «Програма розвитку малого підприємництва Львівщини на 2013-2015 роки», адже у своїй законотворчості представники виконавчої влади останнім часом дуже захопились словом «регіон», «регіональний» напевно, щоб сподобатись і догодити партії регіонів (насправді цей термін фігурує лише в одному Законі України «Про стимулювання розвитку регіонів»N 2850-IV, від 08.09.2005). І цим терміном маніпулюють та зловживають, одні ним називають всю Західну Україну, инші всю область, а голова ОДА, наприклад, і окремі райони області називає регіонами тощо. У Програмі цей термін вживається ще й у множині – регіони, регіонів, що є безглуздо, бо виходить що У Львівській області є ще інші регіони. Насправді, згідно Конституції України у нас є область, район, місто, селище і село – це конкретизує територіальні одиниці, а не розмиває їх. Бо кожен суб’єкт під регіоном може розуміти щось своє із вище сказаного і буде правий. Щодо вилучення із назви Програми слова «середнього» підприємництва, то по-перше воно немає чіткого визначення у законодавстві України, а по-друге, будьмо реалістами, 500 тис. грн. на річну програму – це занадто амбіційно щодо всього малого та ще й середнього підприємництва.

2. Розділ 8 «Основні заходи з реалізації Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області на 2013-2015 роки», розданого проекту програми де передбачено 28 псевдо заходів відхилити, а на то місць затвердити 3-4 реальних і здійсненних заходів підтримки МП. Ключовий захід у розділі «Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва» викласти у такій редакції:

Компенсація відсоткової ставки за залученими коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами надається при умові, що така компенсація не надається з інших бюджетів і сума відсотків за користування кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не перевищує у національній валюті 30 відсотків річних:

1. Для новостворених малих підприємств.

1.1. У сільській місцевості.

1.1.1. Виробничих підприємств у промисловості та сільському господарстві – 50%.

1.1.2. Підприємств сфери послуг – 30 %.

1.1.3. Торгівельних підприємств та громадського харчування – 20 %.

1.2. У містах та селищах міського типу.

1.2.1. Виробничих підприємств у промисловості та сільському господарстві – 30%.

1.2.2. Підприємств сфери послуг – 20 %.

1.2.3. Торгівельних підприємств та громадського харчування – 10 %.

Для подальшого динамічного розвитку малого підприємництва Львівщини й України загалом важливо прийняти радикальні рішення на національному та обласному рівні, ааме:

1. ЛОР і ОДА звернутися до Верховної ради України та Кабінету Міністрів України внести зміни до чинного законодавства України щодо передання всіх без виключень повноважень із нормативно-правового забезпечення, регулювання і розвитку МСП на рівень місцевого самоврядування.

2. Ліквідувати Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

(На Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва в Україні із Державного бюджету України на 2013 рік виділено – 27 765,4 тис. грн., а на Заходи із реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні – 2 672,8 тис. грн).

3. Запровадити на обласному й місцевому рівні механізми циклічно-цільового підходу до розвитку та фінансово-кредитного стимулювання розвитку МСП. Основою цього підходу є те, що фінансово-кредитна допомога малому підприємництву, що здійснюється у формі субсидій, гарантій при отриманні кредитних ресурсів, пільговому оподаткуванні тощо, повинна бути обґрунтована за: чіткими часовими параметрами (перехідні періоди життєвого циклу розвитку малих підприємств); напрямом стимулювання; рівнем управління; метою, джерелом, терміном та обсягом фінансування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ
Загрузка...