Слухай онлайн
Економіка

Детальний опис банкноти номіналом 500 гривень зразка 2006 року

Від  cьогодні 15 вересня 2006 року  входить  в обіг банкнота номіналом 500 гривень. Детальний опис банкноти надали прес-служба НБУ та Управління НБУ у Львівській області. Зокрема розмір банкноти – 75х154 мм. Переважаючий колір банкноти – жовто-гарячий.
Ліворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Григорія Сковороди, який виконано фарбою темно-коричневого кольору. Біля портрету, внизу праворуч, – напис зеленого кольору “Григорій Сковорода” та роки життя митця.
Праворуч від портрета, вздовж верхнього краю банкноти, розміщено зображення малого Державного Герба України та темно-коричневий напис “Україна”.
У верхній частині поля водяного знака, вздовж верхнього краю банкноти, надруковано напис “Національний банк  України”, який поділено на зони темно-коричневого та зеленого кольорів. Нижче розміщено підпис Голови Національного банку України і напис “Голова”, які виконані фарбою темно-коричневого кольору.
По середині правого краю банкноти розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді трьох розміщених вертикально крапок темно-коричневого кольору.
Праворуч від портрета, під написом “Україна” фарбою, колір якої змінюється під час розглядання банкноти під різними кутами зору від бузкового на оливково-зелений, надруковано ромб, який поділено на чотири фрагменти різних розмірів.
Частину наскрізного елемента – цифрового позначення номіналу “500” розміщено у незадрукованому “вікні”, що має форму паралелограма і примикає до поля водяного знака у верхній частині зліва.
Вздовж лівого краю короткої сторони банкноти розміщено напис “п`ятсот гривень” та цифрове позначення номіналу “500”: слово “п`ятсот” темно-коричневого кольору, слово “гривень” виконано контуром на зеленому фоні, верхня частина цифрового позначення номіналу “500” зеленого кольору, нижня – виконана контуром на зеленому фоні.
У правому нижньому куті розташоване цифрове позначення номіналу “500”, що поділено на зони темно-коричневого та зеленого кольорів.
Фон центральної частини банкноти утворює зображення фонтану з написом “Неравное всем равенство” - авторського малюнку Григорія Сковороди до твору “Ознаки деяких спорідненостей” з діалогу “Розмова, названа Алфавіт, або Буквар миру”.
Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють захисні гільйошні та антисканерні сітки.
Фон центральної частини зворотного боку банкноти утворює зображення будівлі Києво-Могилянської академії, колір якого переходить від зеленого до синього. Під зображенням, ліворуч, розташовано напис “Київ 2006” зеленого кольору. Над зображенням будівлі, правіше від середини, розташований декоративний елемент у вигляді негативного зображення печатки Києво-Могилянської академії, яка застосовувалась у ХVІІІ столітті. Зліва від будівлі розміщено графічне зображення авторського малюнку Григорія Сковороди до його творів (“Піфагоровий трикутник” у який Г.Сковорода вкладав глибокий символіко-філософський зміст).
Біля лівого краю банкноти вертикально розміщено напис “Україна”, біля правого, на світло-коричневому фоні – напис “гривень”, виконаний контурним шрифтом, по краях якого розміщені цифрові позначення номіналу “500” синього кольору.
У верхній центральній частині банкноти курсивом надруковано напис “п`ятсот гривень” зеленого кольору.
Частину наскрізного елемента – цифрового позначення номіналу “500” розміщено у незадрукованому “вікні”, що має форму паралелограма і примикає до поля водяного знака у верхній частині справа.
У нижній частині поля водяного знака розміщено цифрове позначення номіналу “500” синього кольору. У нижній частині банкноти праворуч від центру розміщено цифрове позначення номіналу “500”, виконане тонкою лінією (негатив).
Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому верхньому куті фарбою чорного кольору та в правому нижньому куті фарбою червоного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера. Серійний номер чорного кольору відрізняється від серійного номера червоного кольору за нарисом та розміром.
Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють геомертичні фрагменти та захисні антисканерні сітки.
Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із бежевим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті. Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.
1.Водяний знак – зображення портрета Григорія Сковороди, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з правого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.
2.Світлий елемент водяного знака – зображення графічного знака національної грошової одиниці України – гривні, що розміщено у лівій нижній частині зображення портрета Григорія Сковороди.
3. Захисна стрічка– повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка, видима ліворуч від поля водяного знака під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. На стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: “500 ГРН”, елемент малого Державного Герба України – тризуб  і мікротекст цифрового позначення номіналу “500”.
4. Оптично-змінною фарбою (OVI) на лицьовому боці банкноти інтагліо друком праворуч від портрета, під написом “Україна” надруковано ромб, який поділено на чотири фрагменти різних розмірів. Фарба змінює колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору: бузковий (малиново-фіолетовий) – під час розглядання зображення перпендикулярно до поверхні зображення; оливково-зелений – під час розглядання його під гострим кутом до джерела світла.
5. Наскрізний елемент (суміщене зображення) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення цифрового позначення номіналу “500”).
Окремі фрагменти цифри “500” розміщені у незадрукованому “вікні”, що має форму паралелограма і примикає до поля водяного знака у верхній частині зліва на лицьовому боці та справа – на зворотному боці банкноти. При розгляданні банкноти проти світла у “вікні” проглядається цифра “500”.
6. Рельєфні елементи – елементи, що надруковані фарбою, яка виступає над поверхнею паперу, і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому боці банкноти.
Підвищений рельєф мають такі зображення: малий Державний Герб України та написи “Україна” і “Національний банк  України” вздовж верхнього краю банкноти; напис “П`ЯТСОТ” вздовж лівого краю банкноти; елемент для людей з послабленим зором; цифрові позначення номіналу у правому нижньому та лівому верхньому кутах банкноти; по дві групи з 7 штрихів, що розташовані перпендикулярно до обох бічних країв банкноти.
7. Елемент для людей з послабленим зором – рельєфне позначення номіналу у вигляді трьох розташованих вертикально крапок, яке розміщене по середині правого краю лицьового боку банкноти.
8. Латентне (приховане) зображення цифрового позначення номіналу “500”, приховане у зображенні сюртука на портреті зліва. Цифри видимі при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на світлому фоні – при розгляданні банкноти з короткої сторони, світлі на темному фоні – при розгляданні банкноти з довгої сторони.
9. Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.
Мікротексти на лицьовому боці банкноти: напис “ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА”, який виконано інтагліо друком мікрошрифтом (позитив зображення) та розміщено вздовж зображення коміру сюртука на портреті зліва (повторюється три рази); слово “УКРАЇНА”, що виконано інтагліо друком мікрошрифтом (негатив зображення); мікротекст наповнює зображення сюртука на портреті справа; абревіатура “НБУ”, яку виконано офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення); мікротекст наповнює паралелограм зліва від цифрового позначення номіналу у полі водяного знака; дві смуги, які виконані офсетним друком мікрошрифтом “500” (позитив зображення), обмежують справа та зліва незадруковану ділянку у полі водяного знака.
Мікротексти на зворотному боці банкноти: висловлювання Г. Сковороди “Всі науки всі промислинам миліші від того, що єдине нас загублених знаходить і нам же самих нас повертає..”, яке виконано мікрошрифтом (негатив зображення), повторюється чотири рази і наповнює лінію овалу навкруги зони водяного знака; цифрове позначення номіналу у лівому нижньому куті банкноти наповнено мікрошрифтом “500” (негатив зображення, цифри з перемінною товщиною).
10. Орловський друк – спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. На лицьовому боці банкноти – портрет, напис “Національний банк України ”, цифрове позначення номіналу у правому нижньому куті. На зворотному боці – антисканерна та центральна фонова сітки, геометричні фрагменти, лінія кола та вписаного в нього трикутника, підклад під центральним малюнком.
11. Райдужний друк – спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший (на лицьовому боці банкноти – переходи в сітці з цифрами “500” по середині банкноти та в сітці вздовж верхнього та нижнього країв банкноти; на зворотному боці – переходи у центральній фоновій сітці, у центральному малюнку банкноти та в окремих елементах дизайну).
12. Антисканерна сітка – розміщені під різними кутами тонкі лінії захисних сіток з обох боків банкноти, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії “муар”.
Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ