Слухай онлайн
Cуспільство

Як отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря?

Діяльність в галузі охорони атмосферного повітря, проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря регламентуються Законами України «Про охорону навколишнього приодного середовища», «Про охорону атмосферного повітря» та підзаконними нормативно-правовими актами.

Вiдповiдно до ст.31 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та ст.4 Закону України "Про охорону атмосферного повiтря" нормування у галузi охорони атмосферного повiтря проводиться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони атмосферного повiтря вiд забруднення.

Що таке інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря?

Інвентаризація викидів - систематизація інформації про розміщення джерел забруднення атмосфери на території, види і кількісний склад забруднюючих речовин, що викидаються у атмосферне повітря. Проводиться відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.02.95 р №7 «Про затвердження Інструкції. про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві». Iнвентаризацiя проводиться за допомогою інструментальних замірів та розрахунків згiдно із затвердженими Методиками.

Акредитована вимірювальна лабораторія Компанії «Центр ЛТД» (свідоцтво про відповідність системи керування вимірювання від 12.09.2018р. №РЛ 216/18 виданий ДП «Львівстандартметрологія») проводить інструментальні заміри розрахунки та інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Лабораторія відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірювання. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».

Висококваліфіковані фахівці нашої Компанії визначать організовані та неорганізовані джерела викидів на Вашому підприємстві, виконають інструментальні заміри за допомогою сучасного обладнання та згідно з нормативними інструкціями та методиками підготують Звіт з інвентаризації.

Інвентаризація включає в себе опис технології виробництва, характеристики пилогазоочисних установок, визначення параметрів стаціонарних та пересувних джерел викидів, а також визначення кількісних та якісних характеристик викидів.

Для чого використовують матеріали інвентаризації?

Матерiали iнвентаризацiї використовуються для:

  • розробки нормативiв гранично-допустимих викидiв;

  • регулювання викидiв забруднюючих речовин в атмосферу;

  • здiйснення державного облiку в галузi охорони атмосферного повiтря;

  • розробки короткострокових i довгострокових планiв заходiв пiдприємств;

  • розробки екологiчних програм по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Хто має право здійснювати розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря?

Відповідно до наказу Мінприроди від 09.03.2006 р. №108 «Про затвердження інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, здійснюють установи, організації та заклади, яким надано право на розробку таких документів та які занесені до відповідного переліку Мінприроди України.

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів підприємства готуються на основі Звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин і включають в себе текстові та картографічні матеріали із нанесенням серед іншого санітарно-захисної зони з обґрунтуванням її розміру та аналізом витрат, пов'язаних з реалізацією заходів щодо її створення.

Компанія «Центр ЛТД» внесена до Переліку Мінприроди України відповідно до наказу Мінприроди від 01.10.2012 №475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України».

Який термін дії обґрунтовуючих документів?

Термін дії Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для III групи підприємств є необмежений, II групи - десять років, I групи - сім років. У разі зміни якісних та кількісних показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, ці обґрунтовуючі документи та звіт з інвентаризації підлягають коригуванню. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів є невід’ємною частиною заяви на отримання дозволу на викиди.

З якою метою проводиться аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами до встановлених нормативів на викиди?

З метою затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел проводиться аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами до встановлених нормативів на викиди, в тому числі технологічних нормативів,
відповідно до законодавства України.

Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, граничнодопустимі викиди не встановлюються, крім випадків, коли за результатами розрахунків розсіювання цих забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігієнічних нормативів.

Для речовин, на які не встановлені гігієнічні нормативи, граничнодопустимі викиди не встановлюються.

Хто здійснює видачу дозволу на викиди?

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до II або III групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до I групи, суб’єкту господарювання, об’єкт якого знаходиться на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (стаття 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»).

На який строк видається дозвіл на викиди?

Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, суб’єкту господарювання, об’єкт якого знаходиться на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, - сім років, об’єкт якого належить до другої групи, - десять років, об’єкт якого належить до третьої групи, - необмежений.

Послуга «Компанії Центр ЛТД»

Для недопущення помилок, подання неповного пакету документів, невідповідності вимогам законів та підзаконних актів, помилок у первинній обліковій документації, фахівці Компанії «Центр ЛТД» проконсультують Вас та допоможуть у підготовці пакету документів: визначать організовані та неорганізовані джерела викидів на Вашому підприємстві, відберуть проби повітря за допомогою сучасного обладнання та згідно з нормативними інструкціями та методиками підготують Звіт з інвентаризації, розроблять документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів із повним супроводом робіт для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Більше про послугу за посиланням: center-ltd.com.ua або за телефоном:+380 96 781 05 37

Олег Бота, Олена Вітрак, Компанія «Центр ЛТД»

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ