Слухай онлайн
Політика

РОСІЯ ЗАСТОСОВУЄ ДО УКРАЇНИ ТАКТИКУ "МЯТЕЖЕВОЙНЫ"

"Мятежевойна - это война всех против всех, причем врагом бывает и соплеменник, а союзником - и иноплеменник. У каждого человека должен быть колчан с психологическими стрелами и психологический щит. Задача психологического воевания заключается во внесении паники в душу врага и в сохранении духа своего войска и народа.

Полезна не только паника у врага, но и его недоверие к водителям, его сомнения в собственных силах, взглядах, чувствах".

(Євгеній Месснер, «Всемирная мятежевойна»,1971 рік, Аргентина).

25-26 квітня цього року у Польщі, у місті побратимі Львова Ряшеві, в університеті відбувся VI з'їзд польських геополітиків під егідою Польського геополітичного товариства. Основна тематика виступів та рефератів - геополітичне майбутнє України та енергетична безпека Центральної та Східної Європи в зв'язку із російсько-українськию кризою.

Більше як три десятки науковців у своїх виступах та під час дебатів різносторонньо обговорили факт агресії Росії в Криму та на сході України, засудивши дії російського режиму. Зокрема, учасники зачепили такі теми: поділ світу, образно кажучи, на "прихильників Путіна" та на захисників України (проф. Роман Шуль), причини громадянського конфлікту та різнорідність українського суспільства (проф. Андрей Шептицький),чи вважати основною причиною агресії доступ до шельфу Чорного моря (Збігнєв Міхайловський).

Також були гості зі Словаччини, Франції, Росії , була делегація і з України, в тому числі Львівського університету ім. Івана Франка (Ігор Зінько).

Абсолютна більшість науковців негативно поставилась до російських дій та засудила порушення міжнародного права щодо України.

Один із яскравих виступів, який викликав гостре обговорення під час першого дня з'їзду, – доповідь доктора Лешека Сикульського "Мятежные войны". Генеза, концепція, застосування".

Доповідач відзначив, що типовою реалізацією теорії "мятежной войны" (немає точного перекладу на українську із мови оригіналу) є ситуація в Криму та на Сході України, організована силами Російської Федерації.

Автором цієї теорії, самого поняття, концепції та перших постулатів вважають досі маловідомого, колишнього білогвардійського полковника, а згодом викладача військових курсів для офіцерів Російського корпусу в Югославії, які воювали на боці німецьких фашистів, Євгенія Месснера. Перебуваючи в Аргентині після Другої світової війни, він в середовищі колишніх офіцерів вермахту розпочав свою наукову діяльність, організувавши місцевий підрозділ Південно-американського інституту проблем війни та миру. В той час, аналізуючи наслідки Другої світової війни, дії югославських партизанів, Армії Крайової, Української Повстанської Армії, він зміг передбачити зміни у стратегії ведення війни майбутнього на фоні загострення світового тероризму та радикалізму.

Доктор Лешек Сикульський зауважив, що вивчення теоретичного спадку Євгенія Месснера нині є вельми важливим для розуміння тих проблем, що з ними може зіткнутися держава, проти якої розпочато "мятежевойну". Оскільки ця праця ніколи не була перекладена на українську мову, змушений подавати тези із виступу мовою оригіналу.

...«В классических войнах психология была дополнением к оружию. В революционных войнах к психологии войска присоединяется психология народных движений. В мятежевойне психология мятежных масс отодвигает на второй план оружие войска и его психологию и становится решающим фактором победы или поражения".

В прежних войнах важным почиталось завоевание территории. Впредь важнейшим будет почитаться завоевание душ во враждующем государстве.

В минувшую войну линия фронта, разделяющая врагов, была расплывчатой там, где партизаны в тылах той или иной стороны стирали ее. В будущей войне воевать будут не на линии, а на всей поверхности территорий обоих противников, потому что позади оружного фронта возникнут фронты политический, социальный, экономический; воевать будут не на двумерной поверхности, как встарь, не в трехмерном пространстве, как было с момента нарождения военной авиации, а в четырехмерном, где психика воюющих народов является четвертым измерением…

Задача психологического воевания заключается во внесении паники в душу врага и в сохранении духа своего войска и народа. Полезна не только паника у врага, но и его недоверие к водителям, его сомнения в собственных силах, взглядах, чувствах».

Можна було б подивуватися, продовжив Лешек Сикульський, що вже в 70-их роках Месснер вловив нюанси, які явними стануть далеко після його смерті. В’єтнам, Афганістан, Сирія і тепер - Україна. Сучасна армія класичного типу, незважаючи на свою потужність та зброю, постає в ролі безсилого гіганта, якого атакують групи повстанців за підтримки чи нейтральності населення.

З погляду Месснера, основною ціллю "мятежвойны" є плюндрування моралі ворожого народу, знищення його активної частини, захоплення стратегічних об'єктів і психологічний вплив на союзників ворога. Про це писав колись китайський стратег Сунь-Дзи, але власне Месснер наблизив всі ці поняття до реалій незліченних локальних воєнних конфліктів, назвавши їх просто Третьою світовою партизанською війною.

«В мятежевойне нет ни организационно-административной, ни психологической границы между страной и театром военных действий, между народом и воинством, а поэтому только воинская дисциплина побуждает войско мужественнее переживать горести и тяготы войны, нежели переживает бок о бок с ним воюющий народ.

Но и эта мужественность несколько ограничена: уже в мирное время антимилитаризм, свободно проповедуемый в народе, подрывает в воинстве веру в святость своего назначения, демократизм ослабляет в нем почитание командирского авторитета, материализм убивает в нем уверенность в победительности духа над материальными факторами войны, а отмена прежней казарменной изолированности ведет к тому, что нервность городов врывается в казарму. Врываются и оппозиционные ветры, дующие в общественности».

Основной трудностью в такой войне со стороны правительства есть «малая способность регулярных войск в войне неклассического стиля к борьбе против партизан. Регулярные войска ведут ее оборонительным способом, а это требует, по теоретическим расчетам, семикратного, если не десятикратного, превосходства над партизанами».

«Происходит трагический курьез – только одна сторона имеет в мятежевойне и цель, и стратегическое руководство. Другая же сторона стратегического руководства не имеет и противопоставляет вражеской стратегии войны свою стратегию мира, несмотря на войну.

«Всяк, с основанием или без основания недовольный законом, властью, жизненными условиями или своими личными обстоятельствами, или просто самим собою», склонен к бунту, к революции, поскольку видит в них надежду на перемену. В этом, по сути, и состоит основной психологический источник мятежевойны, «народная масса мало восприимчива к логике ума, но легко поддается логике чувств». Именно чувствами, а вовсе не логикой ума руководствовались бунтующие массы во все века.

«Криптоармия»- это профессиональные террористы, «люди, одержимые местью, либо фанатики идеи, либо силачи воли, сознательно вступившие в столь опасную службу, либо, наконец, подневольные слуги той власти, которая требует от человека выполнения опасных заданий, держа в заложниках его близких».

Успех же такого «мятежеополчения» напрямую зависит от крепости или слабости духа у народа. Поэтому сегодня гораздо важнее разбить не живую силу противника, поскольку физически невозможно уничтожить вражескую армию, когда никакой армии нет, а в той или иной степени воюет все население.

«Участие мятежных масс, тайноополчения и повстанческого ополчения в войне — хотя и противоречащее международным законам, но в нынешнюю эпоху неустранимое — должно снизить в регулярном воинстве сознание ответственности перед родиной: солдат перестает быть единственной надеждой, единственным мечом и щитом народа. Всенародность мятежевойны порождает и всенародность ответственности за исход ее».

«Ведение войны — искусство. Ведение мятежа (революции) — тоже искусство. Сейчас возникает новое искусство — ведение мятежевойны.

Стратегия мятежевойны имеет своею перманентной и тоталитарной задачей "взять в полон" вражеский народ. Не физически, но психологически: сбить его с его идейных позиций, внести в его душу смущение и смятение, уверить в победности наших идей и, наконец, привлечь его к нашим идеям. Средством для достижения этого служит пропаганда. …

Агитацию надо считать одним из главных средств ведения мятежевойны: нападательная агитация способствует ослаблению врага, оборонительная агитация усиливает наш дух (оборонительная не смеет обороняться, оправдываться, извиняться, но должна активно активизировать эмоции и мысли наших воинов, борцов и неборцов). Надо помнить, что масса с трудом усваивает смысл идеи — ей более доступен облик идеи. Поэтому секрет успеха агитации не столько в том, что преподнести, сколько в том, как преподнести.

Агитация во время войны должна быть двуличной: одна полуправда для своих, другая — для противника. Но и двуличия мало — требуется, так сказать, многоличие: для каждого уровня сознания, для каждой категории нравов, склонностей, интересов — особая логика, искренность или лукавство, умственность или сентиментальность».

Сегодня многим военным специалистам уже совершенно ясно, что в сложившихся условиях воевать ради разгрома противника, захвата и удержания чужой территории – бессмысленно, на первый план теперь выходит задача по установлению контроля над стратегическими объектами. При этом основная цель, которую должен ставить перед собой командир – принудить противника к выполнению воли победителя. Такая борьба ведется самыми разными способами – военными, экономическими, политическими, а значит, здесь бесполезны огромные массы войск, отягощенные боевой техникой и неповоротливыми тылами; наиболее перспективной представляется доктрина так называемой «сетецентрической» войны, где небольшие, но технически очень хорошо оснащенные отряды самостоятельно действуют на больших территориях, при необходимости объединяясь для выполнения общей задачи...".

Читаєш оце тепер і як в телевізорі новини дивишся. Крим, Словянськ, Краматорськ, Луганськ, Одеса. Але нам не можна опускати руки, бо це на користь ворогу.Але як перемогти в такій війні!? Автор дає відповідь, яка актуальна для України як ніколи:

«Как же победить в «мятежевойне»? Во-первых, ни в коем случае нельзя игнорировать факт этой войны, представляющей собой очевидную агрессию, которой следует давать быстрый и решительный отпор. В войне с терроризмом нельзя воевать, чтобы не победить: «Бой нельзя заменять дипломатическими уловками…На войне, в бою решимость должна доминировать над психологическими деликатесами».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ

");