Слухай онлайн
Cуспільство

6 кроків якісного виконання Стратегічної екологічної оцінки

Ще у жовтні 2018 року вступив в дію Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», який закріплює порядок проходження етапів дослідження та оцінки на дотримання екологічних вимог під час розробки, прийняття та виконання документів державного планування (далі - ДДП).

Що таке Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)?

Це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

Відповідно, СЕО – це процес, який повинен допомогти представникам органів влади, які приймають рішення, прийняти добре обґрунтоване рішення, яке базується на об’єктивній інформації отриманій від консультації з громадськістю та відповідальними державними органами. Результатом якісного проходження СЕО є гарантування права на безпечне для життя та здоров’я довкілля.

Що відноситься до документів державного планування?

Стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та / або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання, планування, забудови та іншого використання територій, зокрема:

  • генеральна схема планування території України та схеми планування окремих частин території України;

  • генеральний план населеного пункту;

  • детальний план території (ДПТ);

  • план зонування території (зонінг).

Сфери, у яких розробляються ДДП та підлягають СЕО

Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство, енергетика, промисловість, транспорт, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорона довкілля, телекомунікації, туризм, містобудування або землеустрій (схеми), виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД), або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Хто є замовником СЕО?

Замовником СЕО є орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення ДДП та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник ДДП.

Як визначити необхідність здійснення СЕО?

Статтею 2 Закону України «Про СЕО» визначено, що СЕО поширюється на ДДП, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

У методичних роз'ясненнях Міндовкілля щодо реалізації положень Закону зазначається, що СЕО обов’язково проводиться для ДДП, які відповідають одночасно двом критеріям, зазначеним у ст. 2 Закон України «Про СЕО», а у випадку, якщо проект ДДП відповідає лише одному із таких критеріїв, то рішення щодо здійснення СЕО замовник приймає самостійно.

Етапи стратегічної екологічної оцінки (СЕО)

  1. Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;

  2. Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;

  3. Проведення громадського обговорення та консультацій (транскордонних консультацій);

  4. Врахування звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та консультацій;

  5. Інформування про затвердження ДДП;

  6. Моніторинг наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Важливо! Звіт про СЕО складається до затвердження ДДП. Замовник зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дня затвердження ДДП розмістити його на своєму офіційному веб-сайті, а також довідку про консультації та довідку про громадське обговорення і письмово повідомити про це Міндовкілля.

Громадське обговорення

Замовник своєчасно забезпечує можливості для участі громадськості у СЕО проекту ДДП, за умови доступності для розгляду всіх альтернативних варіантів.

Проект ДДП та звіт про СЕО оприлюднюються на офіційному веб-сайті замовника. Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення у ЗМІ.

За результатами громадських обговорень Замовник готує довідку щодо громадських обговорень та протокол громадських слухань (у разі проведення).

Щорічний моніторинг наслідків виконання ДДП

Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті та у разі виявлення не передбачених звітом про СЕО негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.

Відповідальність за порушення процедури СЕО

Відповідно до ч.2 ст.68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ОНПС) особи, винні у порушенні вимог законодавства України при здійсненні СЕО, несуть відповідальність за порушення законодавства про ОНПС.

Отже, підсумовуючи зазначимо, що процедура починається із подання заяви про визначення обсягу дослідження СЕО ДДП, а завершується прийняттям ДДП, який проходив СЕО та щорічного моніторингу за його виконанням.

Процедура СЕО потребує від замовника спеціальних знань санітарного та природоохоронного законодавства, методів оцінювання екологічних аспектів, ризиків та впливів, а також розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків на навколишнє середовище та здоров’я населення. З метою якісного забезпечення проведення процедури фахівці Компанії «Центр ЛТД» проконсультують та виконають для Вас стратегічну екологічну оцінку документів державного планування. Більше про послугу за посиланням:

center-ltd.com.ua або за телефоном:+380 96 781 05 37.

Олег Бота, Олена Вітрак, Компанія «Центр ЛТД»

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ