Слухай онлайн
Економіка

Мінфін відкинув бюджетні претензії Львівської облради

Міністерство фінансів вважає необґрунтованим прохання Львівської обласної ради про перегляд держбюджету-2012 з урахуванням потреб області. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

У зв`язку з оприлюдненням деякими ЗМІ інформації щодо заяви Львівської облради з приводу перегляду показників обласного бюджету у Львівській області на 2012 рік Управління комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів повідомляє про наступне.

Публічно оприлюднена інформація щодо негайного перегляду Державного бюджету на 2012 рік у зв’язку із неврахуванням певних регіональних інтересів Львівської області є безпідставною та необґрунтованою. Оскільки, місія Державного бюджету України на 2012 рік полягає якраз у створенні підґрунтя для сталогорозвитку економіки України в цілому та кожного окремо взятого регіону зокрема. У цьому контексті місцевим бюджетам відводиться особливе місце, так як за їх рахунок можна покращити бюджетне забезпечення будь-якої галузі соціально-культурної сфери.

Варто зазначити, що концептуальною основою формування розрахункових показників місцевих бюджетів на 2012 рік стали засади Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, затверджених постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI та Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки Президента України "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава".

Прогнозні показники місцевих бюджетів на 2012 рік, в тому числі Львівської області, враховують оновлені структурні вектори у напрямі зміцнення фінансового ресурсу місцевих бюджетів та удосконалення міжбюджетних відносин, започатковані у 2011 році, завдяки прийнятому у новій редакції Бюджетному кодексу України.

Основоположними принципами формування прогнозних показників доходів, видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів залишились збалансованість та самостійність місцевих бюджетів.

В цілому, загальний обсяг місцевих бюджетів Львівської області на 2012 рік склав 10 086,7 млн. грн., що майже на 17% більше, ніж торік (по Україні такий відсоток становить всього 16,5%), в той час як обсяг державного бюджету збільшився лише на 12,4%.

У такий спосіб, дуже важливо зауважити на тому, що процес формування і державного і місцевих бюджетів ґрунтувався на однакових принципах. До складання бюджетів усіх рівнів ставились одні і ті ж завдання, які полягали у стабілізації та розвитку національної та регіональної економіки, підвищенні соціальних стандартів, стабільності фінансової та податкової системи, успішній реалізації національних проектів тощо.

Недостовірною також є інформація щодо того, що у 2012 році Львівська область отримає вдвічі менше коштів додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. Навпаки: обсяг цієї дотації на 2012 рік збільшено в 1,5 рази для усіх регіонів, зокрема для Львівської області – на 20,8 млн. грн. і встановлено в сумі 62,3 млн. грн.

Стосовно питання щодо врахування на 2012 рік коштів на поліпшення умов оплати праці медичних працівників слід зазначити на тому, що враховуючи актуальність проблеми поліпшення умов оплати праці медичних працівників, поділяючи стурбованість медичної громадськості Урядом постійно вживаються заходи щодо збільшення обсягу видатків на охорону здоров’я та підвищення оплати праці медичним працівникам.

Так, в 2010 році для медичних працівників запроваджено надбавку за вислугу років (в розмірі від 10 до 30 відсотків до посадового окладу в залежності від стажу роботи), в 2011 році для медичних працівників, які здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на заразну і активну форми туберкульозу встановлено підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці (на 60 відсотків і 30 відсотків відповідно) та надбавки за тривалість безперервної роботи (в розмірі до 60 і до 40 відсотків посадового окладу відповідно).

Окрім того, з 1 січня 2012 року встановлюється виплата допомоги на оздоровлення більш як 1.2 млн. медичним та фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів (установ) у розмірі одного посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки (на 2012 рік в цілому враховано на цю мету 1647,2 млн.грн.). Відтак, загальний розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я, що враховані в міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та місцевими бюджетами Львівської області, на 2012 рік становить 2 110,9 млн. грн. що на 23,5 відсотка більше відповідного показника 2011 року.

Що стосується питань соціально-економічного розвитку, то згідно зі статтею 22 Бюджетного кодексу України для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів розробляють плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів)) та затверджуються законом про Державний бюджет України шляхом встановлення їм бюджетних призначень.

Повідомляємо, що використання коштів державного бюджету, затвердження переліку об’єктів, що фінансуються головними розпорядниками коштів за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється у встановленому порядку відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України порядків використання таких коштів.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» з метою впровадження нової регіональної політики, яка б усувала диспропорції та сприяла гармонійному розвитку держави, передбачено створення Державного фонду регіонального розвитку, кошти якого планується спрямовувати на реалізацію, зокрема, програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів.

Також у Державному бюджеті України на 2012 рік передбачено:

- субвенціюз державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1 785,7 млн. гривень.

- державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України.

Слід наголосити на тому, що нинішня проблема полягає не стільки в недостатності бюджетних коштів, скільки в неефективному їх використанні через недосконалу і розгалужену мережу, яка по багатьох параметрах випереджає європейські країни. Вирішити цю проблему можна виключно за умови проведення на регіональному рівні дієвих заходів у напрямі оптимізації усієї життєзабезпечуючої системи, яка надає послуги у тій чи іншій сфері (освітній, культурній, соціальній, тощо) та зміни принципів фінансування цих соціально важливих галузей.

Також зазначаємо, що розрахунковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування Львівської області, який враховано при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 2012 рік, становить 173,4 млн. грн., що більше на 8,9 млн. грн. або на 5,4 відсотка, ніж торік.

Зазначений показник видатків визначено за єдиними підходами для всіх областей України, виходячи із основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2012-2014 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1216.

Відтак, темпи збільшення розрахункового обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування Львівської області відповідає темпам збільшення видатків на утримання цих органів в цілому по Україні (5,4 відсотка).

Одночасно слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» питання затвердження загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання належить до виключної компетенції відповідної ради і вирішується на її пленарних засіданнях.

Отже, сьогодні на порядку денному як державної так і місцевої влади повинні гостро стояти питання всебічного наповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів. Подібні заходи, в першу чергу, мають відбуватися через забезпечення органами місцевої влади своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів, вжиття ними заходів щодо покращання платіжної дисципліни суб’єктів господарювання та скорочення податкового боргу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ