Слухай онлайн
Cуспільство

Моніторинг довкілля: навіщо обирати акредитовану лабораторію?

Контроль за якістю стічних вод, оцінка якості води, інструментальні дослідження викидів забруднюючих речовин в атмосферу, аналіз ґрунту та контроль радіаційного стану є важливими питанням для уникнення непередбачуваних витрат підприємства за забруднення довкілля.

Турбота про чисте довкілля – це передовсім своєчасні заходи, спрямовані на охорону і недопущення забруднення навколишнього природного середовища.

Що необхідно знати, обираючи лабораторію для проведення спостережень за станом навколишнього природного середовища та рівнем його забруднення.

Шість запитань, які допоможуть Вам у цьому:

Які фактори варто враховувати при виборі лабораторії?

Обираючи лабораторію для реалізації ваших потреб у дослідженнях, ви повинні бути впевнені, що вона може забезпечити вам точні та надійні результати. Технічна компетентність лабораторії залежить від ряду факторів, включаючи:

• кваліфікація, підготовка та досвід персоналу
• обладнання, що правильно обслуговується – правильно відкаліброване, повірене
• адекватні процедури забезпечення якості
• належні практики відбору проб
• відповідні процедури тестування
• чинні методи випробувань
• простежуваність (оперативність контролю) вимірювань відповідно до національних стандартів
• точні процедури реєстрації та звітності
• відповідні приміщення для випробувань

Усі ці фактори сприяють тому, що лабораторія має технічну компетентність проводити дослідження.
 

Чому технічна компетентність лабораторії настільки критично важлива для Вас як для виробника, постачальника, експортера чи замовника?

Мінімізація ризиків

Сьогодні у всьому світі клієнти шукають впевненості в тому, що їхнє виробництво не наносить шкоди довкіллю, а продукція, чи використані матеріали, відповідає їхнім очікуванням щодо безпеки та природоохоронним вимогам. Це зазвичай означає, що проба чи зразок (продукції або води, ґрунту, повітря тощо, чи утворених в процесі виробничої та господарської діяльності викидів, скидів та відходів), відправляються в лабораторію для визначення його характеристик за стандартом або специфікацією. Для виробника/постачальника вибір технічно компетентної лабораторії зводить до мінімуму ризик отримання недостовірних результатів досліджень, що можуть спровокувати забруднення довкілля та сплату державі збитків.

Зміцнення довіри своїх клієнтів

Довіра до вашого виробництва посилюється, якщо клієнти знають, що воно було ретельно перевірене незалежним компетентним центром випробувань. Це особливо вірно, якщо ви можете продемонструвати клієнтам, що підприємство було оцінене третьою стороною. Все частіше споживачі покладаються на незалежні докази, а не просто приймають слово постачальника про те, що «ми не забруднюємо довкілля».

Зменшення витрат та покращення сприйняття бренду та товарів за кордоном 

Завдяки системі міжнародних угод технічно компетентні, акредитовані лабораторії отримують форму міжнародного визнання, що дозволяє їхні дані легше приймати на закордонних ринках. Це визнання сприяє зменшенню витрат для виробників та експортерів, які аналізують вплив від виробництва в акредитованих лабораторіях, зменшуючи або усуваючи необхідність повторного тестування країни-імпортера.

Чи має лабораторія сертифікацію ISO 9001?

Лабораторії можуть бути перевірені та сертифіковані за міжнародним стандартом систем управління, який називається ISO 9001. Цей стандарт широко використовується у виробничих та сервісних організаціях для оцінки їх системи управління якістю своєї продукції чи послуги. Сертифікація систем управління якістю організації на відповідність стандарту ISO 9001 має на меті підтвердити відповідність системи управління цьому стандарту, але спеціально не оцінює технічну компетентність лабораторії.

Як ви можете бути впевнені, що лабораторія є технічно компетентною?

У всьому світі багато країн покладаються на процес, який називається акредитацією лабораторії, як засіб визначення технічної компетентності. Акредитація використовує критерії та процедури, спеціально розроблені для визначення технічної компетентності. Спеціалісти – технічні експерти здійснюють ретельну оцінку всіх факторів у лабораторії, які впливають на отримання даних випробувань або калібрування. Критерії базуються на міжнародних прийнятих стандартах ISO/IEC 17025 або ISO 15189 для медичних лабораторій, які використовуються для оцінки лабораторій у всьому світі. Органи з акредитації використовують цей стандарт спеціально для оцінки факторів, що мають відношення до здатності лабораторії виробляти чіткі, точні дані випробувань та калібрування, включаючи:

• технічну компетентність персоналу;
• обґрунтованість та доцільність методів випробувань;
• відповідність результатів вимірювань та калібрувань національним стандартам;
• придатність, калібрування та обслуговування випробувального обладнання;
• середовище тестування;
• відбір проб, обробка та транспортування тестових предметів;
• забезпечення якості даних випробувань та калібрування.

Акредитація також охоплює елементи систем якості, які розглядаються в сертифікації ISO 9001. Для забезпечення подальшої відповідності регулярно проводиться повторний огляд акредитованих лабораторій, щоб перевірити, чи підтримують вони свої стандарти технічної експертизи. Також від цих лабораторій може вимагатися участь у регулярних програмах перевірки кваліфікації як поточної демонстрації своєї компетентності.

Таким чином, акредитація забезпечує засіб оцінки компетентності лабораторій щодо виконання певних типів випробувань, вимірювань та калібрування. Це також дозволяє лабораторії визначити, чи правильно вона виконує свою роботу, та відповідати стандартам. Виробничі організації також можуть використовувати акредитовані лабораторії, щоб переконатись в правильності випробувань їхніх внутрішніх лабораторій.

Акредитація передбачає офіційне визнання компетентності лабораторій, що забезпечує готові засоби пошуку для споживачів надійних служб випробувань та калібрування, здатних задовольнити їх потреби.

Як ідентифікувати та перевірити, чи акредитована лабораторія?

Акредитовані лабораторії зазвичай видають звіти про випробування або калібрування, що містять певний тип символу чи підтвердження, які вказують на їх акредитацію. Вам також слід уточнити в лабораторії, для яких конкретних випробувань чи вимірювань вони акредитовані, а також для яких діапазонів або факторів невизначеності. Зазвичай це зазначено в їх Сфері акредитації, яку лабораторія може надати за запитом.

Акредитаційні органи у багатьох країнах публікують списки або каталоги акредитованих лабораторій, а також контактні дані лабораторій та інформацію про їх можливості тестування. За необхідності ви можете зв’язатися з органом з акредитації та з’ясувати, чи є акредитовані лабораторії, які можуть проводити необхідні вам випробування або калібрування.

Як щодо даних зарубіжних лабораторій?

У багатьох країнах світу є одна або кілька організацій, відповідальних за акредитацію лабораторій своєї країни. Більшість із цих органів з акредитації прийняли стандарт ISO/IEC 17025 як основу для акредитації випробувальних та калібрувальних лабораторій своєї країни. Це допомогло країнам застосувати єдиний підхід до визначення лабораторної компетентності та формування міжнародно визнаної практики випробувань та вимірювань, де це можливо.

Цей єдиний підхід дозволяє країнам укладати між собою угоди, засновані на взаємній оцінці та визнанні систем акредитації лабораторій одна одної. Такі міжнародні угоди, які називаються угодами про взаємне визнання (MRA – mutual recognition arrangements), мають вирішальне значення для прийняття даних про дослідження між цими країнами, оскільки, кожен партнер у MRA визнає акредитовані лабораторії іншого партнера.

Ця система міжнародних угод про взаємне визнання (MRA) між органами з акредитації дозволила акредитованим лабораторіям досягти форми міжнародного визнання та більш легко приймати дані, що супроводжують експортовані товари на закордонних ринках. Це ефективно знижує витрати як для виробника, так і для імпортера, оскільки зменшує або усуває необхідність повторного дослідження підприємства в іншій країні.

Директор Компанії «Центр ЛТД», Олег Бота

Розуміючи актуальність підвищення якості послуг, довіри серед клієнтів, демонстрації професійної компетентності, здатності отримувати достовірні результати та визнання їх на міжнародному рівні, ще у травні 2016 року випробувальна лабораторія Компанії «Центр ЛТД» успішно пройшла акредитацію згідно з вимогами ISO 9001:2015, у травні 2019 року – ISO 14001:2015 та наприкінці 2020 року – згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (в Україні), а також ISO/IEC 17025:2017 (на міжнародному рівні).

Підтвердивши атестатами акредитацію, лабораторія Компанії «Центр ЛТД» отримала офіційне визнання рівня якості послуг і компетентності у сфері акредитації, гарантії наявності стандартних процедур і правил для взаємодії з клієнтом, і управління лабораторією, яка претендує на звання беззаперечного лідера у своїй сфері.

Обирайте якісні лабораторні дослідження!

Директор Компанії «Центр ЛТД», Олег Бота

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ