Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Агенція інформації та аналітики "Гал-інфо"
Слухай онлайн
Cуспільство

Після війни визволені території потребуватимуть тисяч чиновників різного рівня

Сьогодні в країні реальний кадровий голод на ефективних менеджерів у галузі державного управління.
Парубчак Іван Орестович

Хто, де і як навчає майбутню управлінську еліту держави розмовляємо з завідувачем кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, доктором наук з державного управління, професором Парубчаком Іваном Орестовичем.

Іване Орестовичу, у чому Ви вбачаєте основну мету навчання молодих людей на спеціальності «Публічне управління та адміністрування»?

Стратегія розвитку кадрової політики в державі повинна бути спрямована на удосконалення кадрового потенціалу для ефективної реалізації управлінської функції. Мета навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» полягає в наданні майбутнім магістрам теоретичних знань, практичних вмінь і навичок з публічного управління щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні об’єктами публічної сфери, що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах запровадження у практику діяльності принципів демократичного врядування. Під час навчання студенти беруть участь в науково-комунікативних заходах, конференціях за участю представників громадських організацій та органів публічної влади.

Які завдання ставить перед собою кафедра публічного управління та адміністрування під час підготовки магістрів за даною спеціальністю?

Основними завданнями підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» є: опанування методами формування, моніторингу та контролю за прийняттям управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях; набуття навичок розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери; систематизація основних тенденцій та напрямів еволюції управління у сфері публічного адміністрування; пошук нових підходів до надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів та галузей економіки; здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади.

Пане професоре, чи визначаєте Ви стратегічні орієнтири у навчанні магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»?

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» – це можливість подальшого кар’єрного зростання для молодих фахівців, які працюють або хочуть працювати в органах публічної влади та адміністративних підрозділах територіальних громад. Під час навчання у кожного студента є можливість професійної самореалізації завдяки стажуванню в органах публічної влади і підприємницьких структурах державної та комунальної форми власності, участі у наукових конференціях, написанню магістерської роботи на замовлення стейкхолдерів з подальшим впровадженням у практичну діяльність відповідних суб’єктів, можливості вступу до аспірантури університету за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» як на денну, так і на вечірню форму навчання.

У чому полягають переваги освітньої програми «Публічне управління та адміністрування», що впроваджуються в навчальному процесі?

Основні завдання підготовки фахівців – надати здобувачам вищої освіти інформацію в галузі публічного управління та адміністрування з акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження, розвитком компетентностей, необхідних для комунікації, кооперації, із широким доступом до працевлаштування; підготувати студентів до певних областей публічного адміністрування, що дасть їм можливість працювати самостійно в якості експертів, аналітиків, викладачів, радників-консультантів. Освітня програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану публічного управління та адміністрування, орієнтує на актуальні спеціальності, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Іване Орестовичу, які перспективи працевлаштування відкриваються у магістрів публічного управління на сучасному ринку праці?

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» зможуть працювати керівниками та провідними фахівцями органів публічної влади обласного, районного рівня, керівниками комунальних підприємств, установ і організацій різних форм власності, директорами та менеджерами у соціально-гуманітарній сфері, а також керівниками окремих ланок профспілкових організацій. Загалом спеціальність «Публічне управління та адміністрування» у нашому університеті спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення з реалізації політики економічного та соціально-гуманітарного розвитку на національному та регіональному рівнях.

Й окрім того, після війни визволені території на сході і півдні України потребуватимуть тисяч чиновників різного рівня, як в органах державної виконавчої влади, так і в місцевому самоврядуванні. Уряд вже оголосив формування відповідного кадрового резерву. А ми готові таких спеціалістів швидко й ефективно підготувати.

Який термін навчання в магістратурі на очолюваній Вами кафедрі та у чому полягають переваги вечірньої форми, про яку Ви зазначали?

Термін навчання за 281 спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» становить 1 рік і 4 місяці як для денної, так і для вечірньої форми. Для осіб, що вже отримали попередньо диплом магістра, або спеціаліста, іспит з іноземної мови складається на відповідній кафедрі нашого університету як й іспит з фаху за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Вечірня форма навчання на нашій кафедрі є зручною для осіб із повним зайнятим робочим днем, що дозволяє майбутнім магістрам навчатися без відриву від основного місця праці. Так що запрошуємо до нас на навчання, колектив кафедри радо зустріне кожного хто бажає здобути диплом магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Андрій Маан

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
НА ГОЛОВНУ